Proč jsou důležité včely? Tato fakta by měl znát každý zahrádkář

"Po vyhynutí včel nám zbývají čtyři roky života." Výrok Alberta Einsteina zní trochu hrozivě, ale asi nebude daleko od pravdy. Apokalyptické scénáře se liší v podstatě jen v délce času. Včel stále ubývá, agresivní formy zemědělství a rozrůstající se města jim ubírají životní prostor. Aby přežili, potřebují naši pomoc. Včely a med provázejí člověka odpradávna. Už ve starověku se med používal k léčení i posílení válečníků a považovali ho za pokrm bohů. Lidé v té době včely sice nechovali, ale sbírali med z dutin stromů a skal, kde si včely budovali plástvi. Patří mezi nejstarší a nejzdravější sladidla vůbec. Postupně je však nahradila cukrová třtina a řepa a med se dostal do ústraní.
včely medonosné

·        Větší úroda

I když v současnosti stavíme na samosprašných druzích plodin, často jsou méně životaschopné a úroda z nich je méně chutná. Opylení hmyzem je proto nenahraditelné. Odhaduje se, že až 71 ze 100 druhů rostlin, které tvoří podstatnou část světové potravy, opylují včely. Jak to dělají? Při sběru pylu a nektaru se zbytky pylu zachycují na chloupcích, které pokrývají jejich tělo. Tak roznášejí a promíchávají pyl ze sousedních rostlin a dopraví ho přímo do květu. Plody opyleny včelami jsou hezčí, větší a celková úroda je větší.
včela na květině

·        Proč mizí

Včelařů ubývá a chemikálií přibývá. Včelařství se věnují převážně staří lidé, kteří své řemeslo nemají komu přenechat. Navíc množství cizího a často falešného medu vytlačuje domácí kvalitu. Zemědělství používá mnoho pesticidů na ochranu rostlin proti škůdcům. Spolu se škůdci však chemikálie ničí i užitečný hmyz. Postrachem včel je v poslední době rychle se rozšiřující parazit – kleštičky včelí. Proti němu může včely ochránit pouze včelař.

·        Přirozené prostředí

Pro udržení včel v našich zahradách je nutné vytvořit jim vhodné životní prostředí. Bohužel na krátko kosené čisté travnaté plochy a stálezelené dřeviny nejsou pro včely zajímavé a neposkytují jim potravu. Nahraďte alespoň část trávníku květinovým záhonem, kvetoucí loukou nebo kvetoucími dřevinami. Včely, i když jsou vzdáleny několik kilometrů, si postupně k vám najdou cestu. Praktickým pomocníkem může být i domeček pro hmyz, kde přezimují včely samotářky a jiní užiteční živočichové. Stane se nejen praktickým, ale i designovým doplňkem vaší zahrady.

5.0
03